Romatizmal kalp kapak hastalığının kapaklarda neden olduğu hasarın derecesi ile IFN gama gen polimorfizmi arasındaki ilişki


BUĞRA M. Z. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2010
  • End Date: December 2011