Femoropopliteal By pass Operasyonlarında Kulanılan Propaten Greft ile Otolog Safen Veninin Etkinliklerinin Karşılaştırılması


ALPAGUT İ. U.

Project Supported by Other Official Institutions, 2005 - 2010

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: January 2005
  • End Date: January 2010