Toplumsal ve Kültürel Bir Pratik Olarak Sinemaya Gitmek: Türkiye’de Seyirci Deneyimleri Üzerine Bir Sözlü Tarih Çalışması


AKBULUT H. (Executive)

TUBITAK Project, 2015 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2015
  • End Date: March 2018