Tirozin Kinaz İnhibitörü Regorafenibin Kardiyotoksisitesinin Moleküler Tekniklerle İn Vitro Değerlendirilmesi


ALPERTUNGA B. (Executive) , BORAN T.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2017
  • End Date: March 2021