Hidrokarbonlarla Kirlenmiş Tarımsal Alan ve Suların Bitki, Alg ve Mikroorganizmalar Kullanılarak İyileştirilmesinin Araştırılması


EROL Ç. , ÜNLÜ V. S. , ALTUĞ G.

TUBITAK Project, 2005 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2005
  • End Date: January 2011