TÜRKİYE'DE AVLANAN PALAMUT (Sarda sarda Bloch, 1793) BALIĞINDA YAŞ, BÜYÜME VE GONAD GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

KAHRAMAN A. E. (Executive), UZER U., YILDIZ T., GÖKTÜRK D., KARAKULAK F. S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2011
  • End Date: February 2013