Kuzey Ege ve Güney Marmara Denizi Biyolojik Çeşitliliğinin Fiziksel Kimyasal ve Biyolojik Verilerle Değerlendirilmesi


AKTAN TURAN Y. , KESKİN Ç. , İŞİNİBİLİR OKYAR M. , DEDE A. , ALTUĞ G. (Executive) , TONAY M. A.

TUBITAK Project, 2005 - 2007

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2005
  • End Date: October 2007