Eski Dünyaya Yeni Bakış: II. Abdülhamid Dönemi Harita ve Planları


Bezirci P. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2014
  • End Date: December 2014

Project Abstract

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde bulunan haritalar şehirlerin çehresinin değiştiğini gösterirken; geçirdiği değişim ve dönüşüm kadar 200 yıl öncesindeki haline tanıklık etmekte olan belge niteliğindedir. Bu belgelerle dünya kültür mirasını erişilebilir kılmak ve gelecek kuşaklara teknolojinin sunduğu çağdaş olanaklarla hizmete sunmak, bu zengin harita koleksiyonundan da çok sayıda araştırmacının yararlanabilmesi amacıyla, “Eski Dünyaya Yeni Bakış: II. Abdülhamit Dönemi Harita ve Planları Sanal Kütüphanesi” projesi gerçekleştirilmiştir (http://haritalar.istanbul.edu.tr/).

Bu proje ile gelişen teknolojinin avantajları değerlendirilerek, koleksiyonda bulunan nadir nitelikteki kıymetli haritaların açığa çıkarılması, araştırmacıların seçkin haritalara, istediği yerden, istediği ölçüde ve kolaylıkla sanal ortamda erişebilmesi ve değerli haritalara farkındalık yaratılarak tüm ilgiler ile buluşturulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, dijitalleştirme ve bibliyografik künye çalışması tamamlanan yaklaşık 789 adet harita koleksiyonu içinden seçilen, tek nüsha ve uluslararası tarihi değeri olan 120 seçilmiş örnek harita sanal kütüphane içinde erişime açılmıştır. Yüzyıllar boyu coğrafi ve fiziki sınırları değişen yeryüzünün 21.yy.da sınırsız erişimle dünyaya açılan tarihi kapısı olması amacıyla, koleksiyondaki diğer haritalara da entegre kütüphane otomasyon programı (http://kutuphane. istanbul.edu.tr) üzerinden erişilebilmektedir.