Kasa invaze olmayan mesane kanserinde mesane Epicheck testinin mesanenin yeniden rezeksiyonu kararını vermedeki rolü


KÜÇÜKGERGİN C. (Executive) , PAZIR Y., ÖZCAN F. , BİNGÜL İ. , AYDIN A. F. , ERDEM S. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2019
  • End Date: March 2022