Updating of Bathing Water Profiles


Yüksek A. (Executive), Ediger D., Altıok H., Zeki S., Öztürk İ. D., Gürkan Y.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2020 - 2021

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: June 2020
  • End Date: January 2021