Türkiye’de Taşra Burjuvazisinin Oluşum Sürecinde Yerel Eşrafın Rolü ve Taşra Kentlerinde Orta Sınıflar


Durakbaşa A. N.(Executive), Karadağ M., Özsan G.

TUBITAK Project, 2006 - 2008

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2006
  • End Date: June 2008