MCF-7 ve MDA-MB231 Meme Kanser Hücre Soyları Üzerinde Anti-Proliferatif Etkili Metforminin Moleküler Modelleme Çalışmaları


ALBENİZ I. (Executive) , ÇELİKOK Y., ERTAŞ T., TÜRKER ŞENER L. , ÖZEL A. , KECEL GÜNDÜZ S. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2018
  • End Date: Continues