Paladyum (II) Kompleksinin Anjiyogenez Üzerine Etkilerinin, MTT, ATP/TCA Sitotoksisite Testleri ve Tüp Oluşum Tekniği İle HUVEC Hücrelerinde Araştırılması


Armutak E. İ.(Executive), Ulukaya E., Yılmaz V. T., Gürel Gürevin E., Aydınlık Ş., Üvez A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2017
  • End Date: June 2020