Benziloksi/Metoksi Substitüe Tiyosemikarbazonlardan Elde Edilen Yeni Ni(II) ve Pd(II) Kalıp Komplekslerinin Sentezi


EĞLENCE BAKIR S. (Executive), ŞAHİN M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2017
  • End Date: February 2021