GERİATRİK ÜROLOJİK ONKOLOJİK CERRAHİLERDE POSTOPERATİF KOGNİTİF DİSFONKSİYON VE BEYİN HASARI BİYOBELİRTEÇLERİNİN İLİŞKİSİ


ŞENTÜRK E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2020
  • End Date: December 2021