Ameliyat Sonrası Kronik Ağrının Öngörülmesi İçin Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi ASK


EROL Ç. (Executive), SUTAŞ BOZKURT A. P., KARTAL E., ÖZEN Z., KOÇOĞLU BAKİOĞLU F. Ö., SALİHOĞLU Z., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2017
  • End Date: November 2017

Project Abstract

Ameliyat Sonrası Kronik Ağrı - ASK (Postoperative Chronic Pain - POCP) en az 2 ay süren, ameliyat öncesi ağrısı, ameliyat yeri enflamasyonu veya hastalık nüksüve sürekliliğinden bağımsız olarak görülen ağrı olarak tanımlanmıştır. Bu projenin amacı, ameliyata girecek hastaların ASK olasılığını belirlemek için bir karar destek sisteminin (KDS) geliştirilerek ASK sorununun en aza indirilebilmesine katkı sağlamaktır. KDS'nin geliştirilmesinde veri madenciliği tekniklerinden faydalanılmıştır. Veri seti olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesinin anesteziyoloji ve reanimasyon birimlerinden elde edilmiş olan yaklaşık 300 hastaya ait veri kullanılmıştır. KDS'nin geliştirilebilmesinde bu veri setinin araştırmacılar tarafından erişimi ve muhafazası için veri tabanı tasarlanmış ve geliştirilmiştir.