Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi


Kalkan E., Öztürk İ. D.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2017 - 2019

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: November 2019