Son Buzul Maksimumu’ndan Günümüze Türkiye’deki Bitki Örtüsü Yayılış Alanlarının Olası Değişimi ve Gelecekteki Dağılışına Bir Örnek: Taxus baccata L. An Example of Possible Changes in the Distribution Areas of Vegetation in Turkey, from Last Glacıal Maximum to Present and Future: Taxus baccata L.


AVCI M. , KOÇ D. E. , SVENNING J., AVCI S.

TURQUA Türkiye Kuvaterner Sempozyumu 8-11 Mayıs 2016 İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 11 May 2016, pp.91-92

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.91-92