Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınma Projeleri İçindeki Yeri: Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Güzergahı Kapsamında Bir İnceleme


GEDİK S., MUĞAN ERTUĞRAL S.

International Journal of Social and Economic Sciences-Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.35-39, 2015 (Peer-Reviewed Journal)