Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi Verilerinin 2012-2017 Dönem Aralığında ARAS-G Yöntemi İle Değerlendirilmesi


Yıldırım B. F. , Kuzu Yıldırım S.

Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, vol.9, no.2, pp.166-187, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Journal of Entrepreneurship and Innovation Management
  • Page Numbers: pp.166-187

Abstract

Amaç: Yenilikçi ve Girişimci Üniversite endeksinde yer alan üniversitelerin 2012-2017 dönem aralığındaki değerlerinden hareketle alternatif tek bir sıralama oluşturmaktır. Yöntem: Çalışmada gri sayılar ile entegre olarak ARAS-G yöntemi kullanılmıştır. Önerilen modelin geçerliliğini incelemek üzere yıl bazlı sıralamalara ek olarak TOPSIS-G yöntemi ile de sonuçlar sıralanmış ve bu sıralamalar arasındaki korelasyonlar incelenmiştir. Bulgular: ARAS-G yöntemi ile bulunan sıralamanın tüm yıllar ile anlamlı yüksek korelasyona sahip olduğu ayrıca bu yöntemin TOPSIS-G yöntemine nazaran her yılı daha fazla temsil ettiği belirlenmiştir. ARAS-G yöntemi ile yapılan analiz sonuçlarına göre ilk sırada Sabancı Üniversitesi yer alırken, ikinci sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer almıştır. Sonuç ve öneriler: Önerilen ARAS-G yöntemi, zaman boyutunun da karar sürecine dahil edildiği bu araştırmada, geçerli sonuçlar üretmektedir. Başka karar probleminde yöntemin uygulanabilirliğinin incelenmesi ayrıca gri sayılar elde edilirken hesaplanan ortalama ve standart sapma için yıllara göre ağırlıklandırma yapılarak analizin tekrar edilmesi önerilebilir. Özgün Değer: Belirlenen zaman kesitini temsil etmek üzere hesaplanmış gri sayıların ARAS yöntemi ile entegre kullanımı çalışmanın özgün değerini oluşturmaktadır.