Melek Balıklarında (Pterophyllum scalare) Capilaria sp. Enfestasyonu ve Bakteriyel Septisemi


ÜRKÜ Ç., Yardımcı R. E.

Journal of FisheriesSciences., vol.3, no.7, pp.232-240, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Letter
  • Volume: 3 Issue: 7
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Journal of FisheriesSciences.
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.232-240
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

This study was carried out to determine the reason of mortalities in angel fishes (Pterophyllum scalare) kept in an aquarium fish rearing farm in Istanbul province. In diseased angel fish, which are suffering from loss of appetite followed by mortalities, no external symptoms were observed while clinical signs such as pale liver and kidney, darkened spleen were determined internally. Bacteriological inoculation from internal organs such as liver, spleen and kidney of five angel fish obtained from aquarium fish rearing farms were made onto Tryptic Soy Agar (TSA) and after incubation, two isolated bacteria were identified as Aeromonas hydrophila and Citrobacter freundii according to their pshological, morphological and biochemical features.  Also these two opportunistic pathogenic bacteria were determined to be sensitive to sulphamethoxazole and kanamycine according to NCCLS criteria by using disc diffusion method and in the parasitic examination, eggs and adult forms (male and female) of Capillaria sp. were found in the intestinal canal of diseased angel fish.

Bu çalışma İstanbul ilinde bulunan bir akvaryum balığı üretim işletmesindeki melek balıklarında (Pterophyllum scalare) görülen ölümlerin nedenini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Yem alımında azalma ve ardından ölümlerin görüldüğü melek balıklarında eksternal olarak herhangi bir hastalık belirtisi gözlenmezken, internal olarak karaciğer ve böbrekte solgunluk ve dalakta koyulaşma gibi klinik bulgular tespit edilmiştir. İşletmeden temin edilen beş adet melek balığının karaciğer, dalak ve böbrek gibi iç organlarından Tryptic Soy Agar (TSA)’a ekim yapılmış, inkübasyon sonrasında elde edilen iki farklı izolatın morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri incelendiğinde izole edilen bakteriler Aeromonas hydrophila ve Citrobacter freundii olarak identifiye edilmiştir. Disk difüzyon yöntemi kullanılarak izole edilen bu fırsatçı patojen bakterilerin NCCLS kriterlerine göre sulphamethoxazole ve kanamycine antibiyotiklerine duyarlı olduğu ve parazitik muayenede hasta melek balıklarının bağırsağında Capillaria sp.’nin ergin formları ve yumurtaları tespit edilmiştir.