Sosyal Turizmin Gelişiminde Yerel Yönetimlerin Rolü ve Yapılan Uygulamalar


Kızılırmak İ., Muğan Ertuğral S.

Manas Journal of Social Studies, vol.1, no.2, pp.33-53, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Manas Journal of Social Studies
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.33-53
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Sosyal turizm, sahip olduğu özellikleriyle toplumsal yaşama ve çalışan bireylerin büyük çoğunluğunun yaşamlarına olumlu katkıda bulunmaktadır. Temel amacı, ekonomik gücü zayıf bireylerin turistik faaliyetlere katılarak bedensel ve zihinsel yıpranmalarını azaltmak ve çeşitli açılardan gelişmelerini sağlamak olan sosyal turizm, bu amaçlarına ulaşabilmek için çeşitli araçlara sahip olmalıdır. Bu araçlar turizmin gereksinimleri ele alındığında parasal olarak büyük kaynakları gerektiren araçlardır. Bu nedenle sosyal turizmin amaçlarına ulaşmada kullanabileceği ana araç, devlet ve devletin kuruluşlarıdır.

Kamu kuruluşları, dinlenmenin ve gezmenin bir hak olduğu gerçeğinden hareketle sosyal turizm kapsamına giren birçok hizmeti, ücretsiz olarak toplumdaki bireylere sunmaya çalışmaktadır. Bu kamu kurum ve kuruluşları arasında, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel yönetim kuruluşu olan belediyeler en önemli hizmeti yerine getirmektedir. Bu çalışmada, belediyelerin, ilk aşamada turizm ile ilgili görev ve sorumlulukları açıklanacaktır Aynı zamanda sosyal turizm kapsamında yüklendikleri görev ve sorumluluklar örnekler ile açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Turizm, sosyal turizm ve belediyeler.