Refah Göstergesi Olarak MUTLULUK Türkiye İstatistik Kurumu Yaşam Memnuniyeti Üzerine Analizler


Ulutürk Akman S.

Atlas Akademi Yayıncılık, Konya, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Atlas Akademi Yayıncılık
  • City: Konya
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Refah kavramı, modern hayatın gelişimiyle birlikte daha çok gündeme gelen, devamlı gelişen ve kapsamı genişleyen dinamik bir kavramdır. “Ölçemezseniz yönetemezsiniz; hedeflemezseniz ulaşamazsınız” özdeyişi uyarınca toplumsal refah düzeyini ölçmek uygun iktisat politikalarını belirlemek ve uygulamak açısından olduğu kadar geleceğe yönelik hedefler koymak açısından da son derece önemlidir.

  Bu kitapta, ekonomik büyüme ve kişi başına milli gelir ile başlayan, insani gelişme endeksi ile devam eden ve bugün itibarıyla mutluluk ve yaşam memnuniyeti kavramlarına ulaşan iktisadi anlamda refah kavramının tanımlanma ve ölçüm süreci ele alınmaktadır. Öte yandan, tarihsel süreç içinde sözü edilen tüm refah göstergelerinin genel bir değerlendirmesi yapılmakta, ayrıca sürece getirdikleri yenilik ve katkıların neler olduğu yanında eksiklikleri üzerinde durularak bu bağlamda getirilen eleştiriler de ele alınmaktadır.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2003-2020 yılları arasında gerçekleştirilen tüm Yaşam Memnuniyeti Araştırmalarının, mutluluk ve yaşam memnuniyetine ilişkin maddelerine yönelik genel bir değerlendirme yapılarak 2019 yılında gerçekleştirilen ve 2020 yılında yayınlanan yaşam memnuniyeti araştırması mikro veri seti üzerinden mutluluk ve yaşam memnuniyetinin demografik faktörlerle ilişkisi Pearson ki-kare testi ve lojistik regresyon analizi yöntemiyle analiz edilmektedir.

Kitabın sosyal bilimler alanında mutluluk ekonomisi ve yaşam memnuniyeti konularına ilgi duyan araştırmacılara faydalı olması dileğiyle…