Algılanan Örgütsel Demokrasinin Örgütsel Sessizlik Tutumlarına Etkisi: İstanbul'da Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletme Çalışanları Üzerinde Araştırma


Creative Commons License

Çeken S., Aktaş H.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.19, pp.833-850, 2017 (Peer-Reviewed Journal)