Girişimcilik yönelimi ve örgütsel performans ilişkisi: Çanakkale Bölgesinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde bir araştırma


ALTUNTAŞ G., DÖNMEZ D.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.39, no.1, pp.50-74, 2010 (Peer-Reviewed Journal)