"Kök Türklerde Cenaze Ritüelleri ve Sanat: Fenghuang (Funeral Rituals and Art in Kok Turks: Fenghuang)"


ÇEŞMELİ İ.

Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu Bildirileri, 2017, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2016, pp.185-217

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.185-217