COVID-19 PANDEMİSİ VE YÜKSEKÖĞRENİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM:ENDÜSTRİ 4.0 VE TOPLUM 5.0PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME


Toprak M., Bayraktar Y., Özyılmaz A.

in: COVID-19 PANDEMİSİNİNEKONOMİK, TOPLUMSAL VE SİYASALETKİLERİ, Dilek Demirbaş,Veysel Bozkurt,Sayım Yorğun, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.234-250, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: İstanbul Üniversitesi Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.234-250
  • Editors: Dilek Demirbaş,Veysel Bozkurt,Sayım Yorğun, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

COVID-19 pandemisinden dolayı, YÖK kararıyla Türk üniversiteleri 16-22 Mart 2019 haftasında tatil

edilmiş ve akabinde 23 Mart 2020 tarihinden itibaren online eğitime geçmiştir. YÖK Başkanının katıldığı 14

Mayıs 2020 tarihli Üniversitelerarası Kurul toplantısındaki görüşmeler üzerine, birçok üniversite her ihtimale

karşı 2020-2021 güz döneminin de online olarak sürdürülebileceği yönünde, gelişmiş ülkelerdeki bazı

üniversitelerin kararlarıyla paralel olarak, senato kararı almaya başlamıştır. Bu durum, Türkiye’de uzaktan ve

kısmen online sunulan merkezi açık ve uzaktan öğretim programlarının kalite sorununu gündeme getirmiştir.

Ancak, açık öğretim eğitiminin bilgi, beceri ve yetkinlik boyutlarında daha çok bilgi boyutunda ve Bloom

taksonomisinin ilk iki basamağında yoğunlaşması, açık öğretime yönelik değerlendirmeleri de olumsuz

etkileyegelmektedir. Ne var ki, online eğitimin sistemik ve sistematik olarak gündeme gelmesi, bu yöntemin

eksikliklerinin giderilmesini ve ölçme ve değerlendirme boyutunun uygulama ve laboratuvarı da kapsayacak

şekilde yeniden tasarımını gerektirmektedir. Bu çalışmada, yeni nesil dijital üniversite konseptiyle uyumlu bir

model geliştirilmiş, üniversitelerin dijital hazır-bulunuşluk düzeyleri web sayfaları üzerinden değerlendirilmiş

(10 üzerinden 4,1), dijitalleşme endeksi geliştirilmiş ve dijital üniversite yol haritası önerilmiştir.