Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Gelişimive Ekonomik Büyümeye Etkisinin Ekonometrik Analizi(1985-2017), (Nisan Sayısı) Yayınlanma: 26.Mart.2019)


BALKANLI A. O.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.22, no.1, pp.175-186, 2019 (Peer-Reviewed Journal)