Örgütsel Açıdan Yolsuzluk: Kavramsal Yönü, İşletme Çevresi, Örgütsel Davranış Ve Örgüt Mimarisi Bağlamında Bir İnceleme


DİKMENLİ O.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.22, pp.174-197, 2009 (Peer-Reviewed Journal)