Mandibulada görülen lezyonların tanısında konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ve histopatolojik tetkikin önemi: 4 olgu sunumu


Creative Commons License

Şenel Ş. N., Çakır Karabaş H., İşler S. C., Açıkgöz M. M., Kasapoğlu M. B., Sağaltıcı S., ...More

Türk Dişhekimleri Birliği 26. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç

Diş hekimliğinde radyolojik inceleme, hasta anamnezi ve klinik muayenenin yardımcısı olarak tanı ve tedavi planlamasında önemli bir rol oynamaktadır.

Bu çalışmanın amacı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran dört farklı hastada mandibulada tespit edilen lezyonların konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi ve yapılan histopatolojik tetkik sonucunda elde edilen bulguların ortaya konmasıdır.

 Olgu Sunumu

 Olgu 1: 36 yaşında erkek hasta, sağ alt çenede şişlik ve ağrı şikâyeti ile fakültemize başvurmuştur. Hastanın panoramik grafisinde 48 no’lu gömülü diş ile ilişkili, angulus mandibuladan ramusa uzanım gösteren radyolusent lezyon izlenmiştir. Histopatolojik değerlendirmenin sonucunda Ortokeratotik Odontojenik Kist tanısı konulmuştur.

 Olgu 2: 15 yaşında kadın hasta, Juvenil İdiopatik Artrit tedavisi görmüş. Hastanın radyografik muayenesinde 36, 37, 46 ve 47 no’lu dişlerin gömülü olduğu ve bu dişlerle ilişkili düzenli sınırlı radyolusent lezyonlar izlenmiştir. 37 no’lu dişin distalinde sabun köpüğü görünümlü lezyon mevcuttur. Histopatolojik inceleme sonucunda 36 no’lu dişteki lezyona Dentigeröz kist, 37 no’lu dişin distalindekine ise Dev hücreli granülom tanısı konulmuştur.

 Olgu 3: 50 yaşında kadın hasta, 2021 yılında böbrek transplatasyonu geçirmiş. Hastanın panoramik grafisinde sağ ve sol mandibulada, dişsiz bölgede multiloküler görünümde lezyonlar izlenmiştir. Hastanın konik ışınlı bilgisayarlı tomografisinden sonra yapılan histopatolojik incelemede Brown tümörü tanısı konulmuştur.

 Olgu 4: 16 yaşında erkek hasta, sağ alt çenede şişlik ve ağrı şikâyeti ile fakültemize başvurmuş. Hastanın konik ışınlı bilgisayarlı tomografisinde 46 no’lu diş bölgesinde çenede ekspansiyon ve hem vestibül hem de lingual kortekste yıkıma neden olmuş radyolusent lezyon görülmüştür. Radyografik muayeneden sonra yapılan histopatolojik incelemede Langerhans hücreli histiositozis tanısı konulmuştur.

Sonuç

 Diş hekimlerinin radyografik muayene esnasında lezyonların lokalizasyon, büyüklük, yapı gibi özellikleri ile lezyonların ayırıcı tanıları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmaları önem taşımaktadır. Hastanın kesin tanısında radyografik bulguların yanı sıra histopatolojik değerlendirmenin sonuçları da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.