The Impacts of The Public Offering Method on Company Value


Sırma İ., Saldanlı A. , Bektaş H.

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.4, pp.43-49, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 4
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.43-49

Abstract

Pay senetlerinin halka arzında satış yöntemi olarak, mevcut payların satışı,

sermaye artırımı yöntemi ve bu ikisinin birlikte kullanıldığı bir yöntem

seçilmektedir. Bu çalışmada söz konusu yöntemler açısından şirket

değerlerinden net aktif değer ve piyasa değeri arasındaki ilişki incelenmiştir.

Çalışmada, 2010-2015 yılları arasında Borsa İstanbul’a kote olan 67 şirketin

halka arz sonrası 3 yıllık verileri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda halka

arz yöntemi olarak sermaye artırımı ve sermaye artırımı ile mevcut payların

satışını birlikte kullanan şirketlerinin net aktif değerinde önemli artış olduğu ve

bunun şirketlerin piyasa değerlerine de olumlu katkı yaptığı tespit edilmiştir.

Sadece mevcut payların satışı ile halka arz gerçekleştiren şirketlerde ise halka

arz sonrası net aktif değerde olumlu bir gelişme gözlenmemiş ve şirketlerin sahip

oldukları bu değer ile piyasa değeri arasında bir ilişkinin olmadığı görülmüştür.