KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOKULUSLU ŞİRKETLERİN EKONOMİK ETKİNLİĞİ VE TÜRKİYE'DE ÇOKULUSLU ŞİRKETLERİN GELİŞİMİ


Creative Commons License

BALKANLI A. O., Üstündağ H. C.

Eurasian Busines and Economics Journal, vol.2018, no.15, pp.1-22, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2018 Issue: 15
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Eurasian Busines and Economics Journal
  • Journal Indexes: EconLit
  • Page Numbers: pp.1-22
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

MULTINATIONAL COMPANIES AT THE GLOBALİZED WORLD OF PRODUCTİON AND CONSUMPTİON AND DEVELOPMENT OF MULTINATIONAL COMPANIES IN TURKEY  

Halil Ceyhun ÜSTÜNDAĞ, Ali Osman BALKANLI

http://busecon.eurasianacademy.org/dergi//uretimin-ve-tuketimin-kuresellestigi-dunyada-cokuluslu-sirketler-ve-turkiyede-cokuluslu-sirketlerin-gelisimi201807.pdf?

   

The notion of globalization which has pointed out that the barriers of borders on the world have gradually diminished and the world has begun to become a smaller place has manifested itself in different dimensions becoming primarily economic, cultural and political dimensions. The increase in the mobility of goods and capital along with the economic dimension of globalization has allowed companies to operate outside their national borders and even has encouraged them. In this study, multinational companies (MNC) will be evaluated on the concept of globalization and mainly on the economic dimension of globalization. As being looked these companies from a historical perspective after that on their importance and places are focused, especially MNCs in Turkey foreign direct investments (FDI) in the context of economic policies that are being implemented periodically from the 19th century today will be examined. 

Keywords: Economic Globalization and Multinational Companies, Foreign Dırect Investments in the Ottoman Empire and Turkey, Foreign Direct Investments
.

JEL: F21, E22, F43,E23

Halil Ceyhun ÜSTÜNDAĞ, Ali Osman BALKANLI
ÜRETİMİN VE TÜKETİMİN KÜRESELLEŞTİĞİ DÜNYADA ÇOKULUSLU ŞİRKETLER VE TÜRKİYE’DE ÇOKULUSLU ŞİRKETLERİN GELİŞİMİ
   

Dünya üzerinde sınırların engelleyici olma özelliğinin giderek azaldığına ve dünyanın daha küçük bir yer haline gelmeye başladığına işaret eden küreselleşme kavramı, başta ekonomik, kültürel ve politik boyutları olmak üzere farklı boyutlarda kendisini göstermiştir. Küreselleşmenin ekonomik boyutuyla beraber mal ve sermaye hareketliliğinin artması, şirketlerin ulusal sınırlarının dışında faaliyette bulunabilmesine olanak sağlamış ve hatta onlara cesaret vermiştir. Bu çalışmada, küreselleşme kavramı ve esas olarak da küreselleşmenin ekonomik boyutu üzerinden çok uluslu şirketler (ÇUŞ) değerlendirilecektir. Bununla birlikte, bu şirketlere tarihsel perspektiften bakılırken, onların dünya ekonomisi içerisindeki yeri ve önemi üzerinde durulduktan sonra Türkiye’deki özellikle de ÇUŞ’ların yapmış oldukları doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY), dönemsel olarak uygulanmaya çalışılan ekonomi politikaları bağlamında, 19. yüzyıldan günümüze kadar incelenecektir. 
http://busecon.eurasianacademy.org/dergi//uretimin-ve-tuketimin-kuresellestigi-dunyada-cokuluslu-sirketler-ve-turkiyede-cokuluslu-sirketlerin-gelisimi201807.pdf?
Anahtar Kelimeler: Ekonomik küreselleşme ve Çok Uluslu Şirketler, Osmanlı’da ve Türkiye’de Dış Yatırımlar, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları.