Öğrenen Organizasyon Anlayışını Benimseyen Firmalarda Örgütsel Bütünleşmeyi Sağlayan Unsurların Etkisini Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Çalışma


ARSLANTAŞ C. C., DİKMENLİ O.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.73-97, 2007 (Peer-Reviewed Journal)