Institutional Identity Practices on Twitter


Creative Commons License

Tekdemir G., Alparslan B.

Muhakeme, vol.2, no.2, pp.29-39, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.33817/muhakeme.618185
  • Journal Name: Muhakeme
  • Page Numbers: pp.29-39
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZ Bu araştırmanın amacı, akademik yönetici olarak bir devlet üniversitesi rektörünün kurumsal kimliğini Twitter kullanımı ile nasıl ortaya koyduğu ve yönettiğidir. Seçilen devlet üniversitesinin eski rektörünün görev süresi sırasında gönderdiği tweetler, Bales’in tanımladığı çerçevedeki sosyal-etkileşimsel alanlardaki iletişim tercihleri kullanılarak incelenmiştir. Twitter mesajlarının nitel ve nicel içerik analizleri bu mesajlarda sosyo-emosyonel etkileşim amacından çok görev-yönelimli etkileşim amaçlarının sergilenmesinin tercih edildiğini göstermiştir. Twitter’ın kullanılma amacının üniversite hakkında bilgi vermek, çeşitli tartışmalara açıklık getirmek, öğrencileri ilettikleri problemlerle ilgili kişilere yönlendirmek ve belli durumları değerlendirmek olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonucunda Twitter’ı görev-yönelimli kullanma ve çözümler önerme biçiminde kullanımın, rektörün görev yaptığı yıllar süresince arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca görev yılları süresince Twitter’ın daha aktif kullanıldığı ve sosyo-emosyonel içerikli mesajların oranının da arttığı gözlenmiştir. Kendini ve karşıdaki kişiyi konumlandırmalar açısından bakıldığında ise, mesajlardaki kişi zamiri kullanımının daha çok birinci çoğul şahıs zamiri olan “biz” şeklinde gerçekleştirildiği ve bu anlamda da kurumsal kimlik inşasında rektörün kendini topluluğun bir üyesi olarak hem görev-yönelimli hem de sosyo-emosyonel gönderilerinde konumlandırdığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, dil kullanımı bağlamında görülen kültürel özellikler ve liderlik anlayışı bağlamında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Etkileşim Süreç Analizi, konumlandırmalar, kimlik pratikleri, Twitter