Fasiyal Sinir Dekompresyonu


Polat B., Aydemir L.

in: Yüz Felci Reanimasyonu, Prof Dr Levent Yoleri, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.10-15, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.10-15
  • Editors: Prof Dr Levent Yoleri, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

One of the therapeutic methods in facial nerve paralysis is facial nerve decompression. Because of the complex anatomical structure of the facial nerve, located in a long bone canal and adjacent to important anatomical structures, this surgical procedure is very difficult and requires experience. Different surgical approaches can be performed depending on the cause of facial nerve paralysis. The damaged facial nerve can be repaired if necessary in the same session. Complications such as total hearing loss, severe vertigo, permanent tinnitus, meningitis and cerebrospinal fluid fistula may occur in this surgery. Even if this surgery is performed successfully, recovery may take months.

 

Key Word: Facial nerve; facial nerve injury

Fasiyal sinir paralizilerinde tedavi edici yöntemlerden birisi de fasiyal sinir dekompresyonudur. Fasial sinirin karmaşık anatomik yapısı, uzun bir kemik kanal içerisinde yer alması ve önemli anatomik yapıların komşuluğunda yer alması nedeni ile bu cerrahi yöntem oldukça güçtür ve deneyim gerektirir. Fasiyal sinir paralizisinin sebebine göre farklı cerrahi yaklaşımlar uygulanabilir. Aynı seansta hasarlanmış fasiyal sinir gerekiyorsa tamir de edilebilir. Bu cerrahide total işitme kaybı, ciddi vertigo, kalıcı kulak çınlaması, menenjit ve beyin omurilik sıvısı fistülü gibi morbiditesi yüksek komplikasyonlar oluşabilir. Bu cerrahi başarılı bir şekilde gerçekleştirilse bile iyileşme aylar alabilir. 

 

Anahtar kelimeler: fasiyal sinir; fasiyal sinir hasarı