Eşzamanlı Çeviri Eğitimi: İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Örneği


ÖZKAYA E.

in: Sözlü Çeviri Eğitimine Güncel Yaklaşımlar, Bulut A., Özkaya E., Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.55-70, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: İstanbul Üniversitesi Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.55-70
  • Editors: Bulut A., Özkaya E., Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Simultaneous Interpreting Training

Case Study: Istanbul University English Translation & Interpreting Studies Department

 

ABSTRACT

The act of simultaneous interpreting is a complex activity comprised of simultaneous listening, comprehending and speaking components and requires a highly intense level of cognitive process working at the background. The simultaneous interpreting training- much like the act of interpreting itself- should prepare the prospective interpreters in a way to provide them with numerous skills which complement one another.

Furthermore; it should be noted that these prospective interpreters should be equipped with the knowledge of many different subjects and a sound terminology basis by the training they receive for the purposes of interpreting training.

This proposed study will dwell upon the elective simultaneous interpreting classes which are offered to students at Istanbul University Faculty of Letters Translation & Interpreting Studies Department, English Division starting from the 5th semester, with a focus on the modular abd specialty-based training approach of such classes.

 

Keywords: interpreting, simultaneous interpreting, interpreter training, simultaneous interpreting skills, modular training approach

Simultane çeviri olarak da bilinen eşzamanlı çeviri etkinliği; dinleme, anlama ve konuşma edimlerinin aynı anda sergilenmesi nedeniyle kompleks bir eylemdir ve arkaplanda yüksek seviyede bilişsel bir süreci de beraberinde getirir. Eşzamanlı çeviri eğitimi de tıpkı bu çeviri ediminin kendisi gibi, birbirini tamamlayan pek çok yetiyi geliştirecek biçimde çevirmen adaylarını hazırlamalıdır. Buna ek olarak, çevirmen adaylarına eşzamanlı çevirinin kullanılacağı pek çok farklı konu alanı ve terim bilgisi açısından da kuşatılmayı gerektiren bir eğitim sunulmasının önemi unutulmamalıdır.

Önerilen bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı’nda 5. yarıyıldan itibaren seçmeli olarak sunulmakta olan eşzamanlı çeviri derslerinin, genel yetilere ek olarak modüler ve uzmanlık alanı temelli eğitim yaklaşımını ele alacaktır.

 

Anahtar Sözcükler: sözlü çeviri, eşzamanlı çeviri, çeviri eğitimi, eşzamanlı çeviri yetileri, modüler eğitim yaklaşımı