6-12 Ay Arasındaki Çocuklara Uygulanan Beslenme Tutumlarının Çocukların Büyümesi Üzerine Etkisi:İzlem Çalışması


Özbay Öner D., Özbörü Aşkan Ö., Bakır Kayı A., Keskindemirci G., Gökçay E. G.

66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 5 - 09 October 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

6-12 Ay Arasındaki Çocuklara Uygulanan Beslenme Tutumlarının Çocukların Büyümesi Üzerine Etkisi: İzlem Çalışması

Giriş: Tamamlayıcı beslenme; verilen besinlerin anne sütünün yerini alması değil, anne sütünün yanı sıra destekleyici olarak verilmesidir. Bu dönem sadece ideal büyüme ile değil erişkin dönem sağlığını belirlemek açısından da önemlidir. Duyarlı besleme anne, baba ya da çocuğa bakan kişi ile çocuğun karşılıklı oluşturduğu bir beslenme biçimi olarak tanımlanmıştır. UNICEF duyarlı beslemeyi tamamlayıcı besinlerin aktif olarak sunulması olarak tanımlamıştır. Duyarlı beslenme sağlıklı beslenme alışkanlıklarının gelişmesine, yemek saatlerinin daha kolay hale gelmesine, çocuğun kendini beslemesini öğrenmesine katkıda bulunur, çocuğun aşırı kilolu olmasını önler. Çalışmamızda duyarlı beslenme davranışının çocukların büyümesi üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Metod: Çalışma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve İzlem polikliniğinde yürütüldü. Düzenli izlemleri yapılan ve duyarlı beslenip beslenmediğinin sorulduğu anket çalışmasına katılan 6-12 ay arasındaki bebeklerin 18. ve 24. ay boy, kilo, vücut kitle indeksi değerleri kaydedildi. Boy, kilo ve vücut kitle indeks (VKI) değerlerinin SDS değerleri hesaplandı.  Bebeklerin 6-12 aylık döneminde uygulanan ankette yemeklerini oturarak mı yedikleri, beslenmesinde bebeğin dahil olup olmadığı, yemek sırasında dikkat dağıtıcı nesne kullanıp kullanılmadığı, yemek sırasında oyun oynanıp oynanmadığı, sadece anne sütü ve anne sütü alma süreleri soruldu.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 32 bebeğin 18’i (%56,3) erkek, 14’ü (%43,7) kız, anketin değerlendirildiği çalışmaya alınma yaş medyan (aralık) değeri 9 ay (6-12 ay) idi.  Bebeklerin SAS beslenme süresi ile 18 ve 24. aylardaki VKI SDS’leri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptandı (sırasıyla p=0,008 r= 0,477 ve p=0,027 r=0,391). Tamamlayıcı besin alırken bebeğin otur pozisyonda ya da yatar pozisyonda beslenmeleri karşılaştırıldığında 18. ay VKİ SDS’leri arasında fark bulunmazken, 24. ay VKİ SDS’leri değerlendirmesinde yatar pozisyonda beslenenlerin (VKI SDS=-0,53) VKI SDS değerleri oturarak beslenenlere (VKI SDS=-0,009) göre daha düşük saptandı(p=0,03).