Lisans ve Önlisans Düzeyinde Turizm Öğrenimi Alan Öğrencilerinin Duygularını İfade Etme ve Demografik Ve Sosyal Özellikleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma


AKOVA O., ÇETİN G., KAYA F., AYTAÇ Z., GÖZÜKARA G.

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.2, no.1, 2014 (Peer-Reviewed Journal)