İstihdam Yapımızın İncelenmesi ve İstanbul'daki 5 yıldızlı Otellere Yönelik Bir Alan Çalışması


Ertuğral S.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.52, no.2, pp.2-12, 2002 (Peer-Reviewed Journal)