Bir Ben-Anlatısının Arkeolojisi: Yenikapı Mevlevîhânesi Postnişîni Osmân Selâhaddîn Dede’nin Sultan II. Abdülhamîd’den ‘Afv-ı Hümâyûn Niyaz Eden Mektubu


Creative Commons License

Yolcu B.

Zemin: Edebiyat dil ve kültür araştırmaları, no.5, pp.214-225, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

"Osmân Selâhaddîn Dede’nin sultana yazdığı mektup, politik rüzgârın Mevlevîler aleyhine estiği buhranlı bir zaman diliminde Yıldız’la kopan bağları tamir etmeye yönelik statükocu bir girişimin ürünüdür."