Servikal omurga yaralanmaları


Dinçer Ş. , Taşdemir E. N.

in: Sporcularda Omurga Yaralanmaları , Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan ÖZTOP, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.7-12, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.7-12
  • Editors: Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan ÖZTOP, Editor

Abstract

Cervical spine injuries in athletes are less common than lower limb and lumbopelvic injuries, but are important as these injuries can have devastating consequences. Catastrophic injuries are often caused by an axial load mechanism during neck flexion. The clinician who evaluates the athlete in the field should have knowledge about the cervical spine anatomy and injury mechanism, perform an onfield evaluation, and ensure that the athlete who has symptoms or signs suggesting a serious cervical spine injury is safely transferred to the emergency room. Cervical strain is the most common injury in this region, but it should be kept in mind that injuries with catastrophic consequences such as cervical spine fracture, cervical disc herniation and transient quadriplegia may have a similar clinic. The decision to return to sports should be patient-specific and only asymptomatic athletes should be allowed to return to sports. 

Sporcularda servikal omurga yaralanmaları alt ekstremite ve lumbopelvik yaralanmalara göre daha nadir görülse de yıkıcı sonuçlara yol açabileceğinden önemlidir. Katastrofik yaralanmalar sıklıkla boyun fleksiyonu esnasında aksiyel yüklenme mekanizmasıyla gerçekleşir. Sporcuyu sahada değerlendiren klinisyen, servikal omurga anatomisi, yaralanma mekanizması hakkında bilgi sahibi olmalı, saha içi değerlendirmeyi yapıp, ciddi bir servikal omurga yaralanmasını düşündüren semptom ya da bulgusu olan sporcunun güvenli bir şekilde acil servise transferini sağlamalıdır. Servikal strain bu bölgenin en sık görülen yaralanmasıdır ancak servikal omurga fraktürü, servikal disk herniasyonu, geçici kuadripleji gibi katastrofik sonuçlara yol açabilecek yaralanmaların benzer kliniğe sahip olabileceği akılda tutulmalıdır. Spora dönüş kararı sporcuya spesifik verilmeli ve sporcu asemptomatik olmadan spora dönüşüne izin verilmemelidir.