DOES ESG PERFORMANCE IMPACT FINANCIAL PERFORMANCE? EVIDENCE FROM THE UTILITIES SECTOR


Şeker Y., Güngör N.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, no.MODAVICA Özel Sayısı, pp.160-183, 2022 (Peer-Reviewed Journal)