PGF2? İÇİN YENİ BİR ALTERNATİF UYGULAMA YOLU: PGF2? YÜKLENMİŞ VAJİNAL TABLET


GÖK M. K. , DEMİR K. , Duran M. , CEVHER E. , (Özgümüş) PABUCCUOĞLU S. K. , PABUCCUOĞLU S.

ULUSLARARASI KATILIMLI 8. ULUSAL REPRODÜKSİYON VE SUNİ TOHUMLAMA BİLİM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2016, vol.1, no.1, pp.44-45

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.44-45

Abstract

PGF is used in many reproductive field. Intramuscular administration is conventional route which may cause some adverse effects especially in mare. The vaginal way may be preferred due to the utero-ovarian venous effluent. This study focused on the investigation of the in vitro drug release properties of the PGF loaded biodegradable, mucoadhesive and nontoxic vaginal tablet for farm animals.

Vaginal tablet based on starch graft copolymer with 1.5 g weight as drug carrier has been produced from our research group and patented. D-cloprostenol sodium salt (150 mcg) loaded vaginal tablet was used in the in vitro studies which were performed using rotating basket method at 75 rpm and 37±0,5 °C in 500 mL lactate buffer. D-cloprostenol was determined by HPLC method.

Drug release around 74% equivalent to 111.0 mcg drug from tablet formulation containing 150 mcg D-cloprostenol was achieved in 24 h.

It was concluded that this vaginal tablet formulation is recommended for short-term release of D-cloprostenol.

 

*This work was supported by Scientific Research Projects Coordination Unit of Istanbul University, Project Number 594/15122006 and 8585. Vaginal tablet patented by the Turkish Patent Institue (TR 2012 03191 B, May 2015) and to be a patent applied the European Patent Office(19.03.2013–EP13160042.1).

PGFbirçok reprodüktif alanda kullanılmaktadır. Kas içi uygulama çok bilinen bir yol olmakla birlikte, bilhassa kısraklarda bazı yan etkilere sebep olabilmektedir. Vajinal yol, utero-ovarian vena geçişi nedeniyle lokal etki oluşturabilmek için tercih edilebilir. Bu çalışma, çiftlik hayvanları için, PGFyüklenmiş, biyobozunur, mukozaya yapışabilen ve toksik olmayan vajinal tabletin in vitro ilaç salım özelliklerinin incelenmesine odaklanmıştır.

İlaç taşıyıcı olarak kullanılan 1.5 g ağırlığındaki nişasta graft kopolimer esaslı vajinal tablet araştırma grubumuz tarafından üretildi ve patentlendi. 75 rpm hızda ve 37±0,5 °C’da 500 mL laktat tamponunda döner sepet yöntemine göre gerçekleştirilen in vitro çalışmalarda, 150 mcg D-cloprostenol sodyum tuzu yüklenmiş vajinal tablet kullanıldı. D-cloprostenol HPLC yöntemi ile tayin edildi.

150 mcg D-cloprostenol içeren tablet formülasyonundan ilaç salımının, 24 saatte yaklaşık %74’üne karşılık gelen 111.0 mcg miktarında olduğu bulundu.

Bu vajinal tablet formülasyonunun, D-cloprostenol’ün kısa süreli salımı için tavsiye edilebilir olduğu sonucuna varıldı.

 

*Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından 594/15122006 ve 8585 no’lu projeleri ile desteklenmiştir. Vajinal tablet TPE tarafından patentlenmiştir (TR 2012 03191 B, Mayıs 2015), EPO başvurusu yapılmıştır ve işlemler devam etmektedir (19.03.2013–EP13160042.1).