"I'm Not Like Real Life in Videos, I'm Pretending": A Review of The Self Presentations of TikTok Users


Gül Ünlü D., Kuş O., Göksu O.

Intermedia International e-Journal, vol.7, no.12, pp.115-128, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Dijital iletişim ortamlarının kullanımının yaygınlaşması, bireylerin benlik performanslarını sergilemelerine olanak sağlayan sahneleride çeşitlendirmiştir. Günümüzde bireyler, kişisel hesapları üzerinden kendilerine dair hedefledikleri benlik sunumlarını takipçilerine/arkadaşlarına sergileyebilmekte ve böylelikle dijital benliklerini inşa edebilmektedirler. Bu süreçte özellikle video paylaşım platformlarının, hem kullanıcılarını performanslarını sergileyebilecekleri izleyicilerle buluşturması hem de birey ile izleyici arasındaki etkileşimi sağlayacak teknik bir altyapı sunması bakımından ön plana çıktığını söylemek mümkündür.Söz konusu video paylaşım platformlarından biri olan TikTok ise, bireyin benlik sunumunu gerçekleştirebilmesi için videolarını düzenleyerek, ilgi çekici kılabileceği ve diğer kullanıcılarla etkileşime girebileceği güçlü bir teknik altyapı sağlaması  dolayısıyla  benzerlerinden  ayrılmaktadır.Bu  odak  noktasından  hareketle  gerçekleştirilen  çalışma,  TikTok kullanıcılarının,paylaştıkları video içerikleri aracılığıyla sergiledikleri benlik performanslarını analiz etmeyi amaçlamaktave TikTok kullanıcılarının video içeriği oluştururken sahne arkasında nasıl bir hazırlık yaptıkları, video paylaşımlarını hangi kriterleri  gözeterek gerçekleştirdikleri ve hedefledikleri dijital benlik sunumuna uygun olarak hangi video içeriklerini paylaşmayı/paylaşmamayı öncelikli olarak tercih ettikleri sorularınayanıt aramaktadır. Ayrıca kullanıcıların içerik üretim motivasyonları ve içerik üretimi sonucundaki beklentilerinin keşfedilmesi de çalışmahedefleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşme tekniğine dayanan betimsel bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda ise, katılımcıların kişisel TikTok hesapları üzerinden yayınladıkları video içeriklerini, hedefledikleri dijital benlik sunumlarıdoğrultusunda yapılandırdıklarıve videolarını yayınladıktan sonra takipçilerinden aldıkları etkileşim oranına bağlı olarak performanslarını şekillendirdikleri bulgulanmıştır.