Pre-operative augmentation of insufficient keratinized tissue in a patient planned for implant therapy with simultaneous alveolar bone augmentation.


Yaman D., Sancak S., Bozoklu B.

9. Uluslararası Osseder Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2023, pp.73

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.73
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ

Bu olgu sunumunda, alt çenede rezorbe olmuş alveol kemik ogmentasyonu ve beraberinde/sonrasında implant tedavisi planlanan hastada tespit edilen yumuşak doku yetersizliğinin ardışık serbest diş eti grefti operasyonları ile rehabilitasyonu amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Kliniğinden kliniğimize periodontal muayene için yönlendirilen 74 yaşında sistemik olarak sağlıklı kadın hasta muayene edilmiş, klinik ve radyolojik incelemeler sonucunda sağ alt çenede daha önce yapılan implant kaybı sonrası; alveolar kemiğinin ileri derecede rezorpsiyonu tespit edilmiştir. Hastada planlanan kemik ogmentasyonu ve implant uygulamaları için vestibül ve oral mukozaların ağız tabanı seviyesinde birleştiği saptanmış, yumuşak dokunun bu şekli ile kemik ogmentasyonu sırasında mevcut kemiğin hacim artışı sonrası optimal yara iyileşmesi için gerekli olan gerilimsiz ve primer yara kapanışı konusunda yetersiz olacağı öngörülmüştür. Cerrahi olmayan periodontal tedavi ve optimum oral hijyen eğitimini takiben, hasta ile ve tedavileri yapacak hekim ile konsültasyon sonrası; bu bölgenin hem yara kapanışını mümkün kılmak hem de belli bir vestibül derinliği oluşturmak üzere mukogingival yöntemlerle rehabilitasyonuna karar verilmiştir. Bölgedeki kritik anatomik oluşumlar itibariyle iki seans ardışık serbest diş eti grefti uygulanmış, doku iyileşmesi yakından takip edilmiştir. Post-operatif 2. ay kontrolünde herhangi bir komplikasyona rastlanılmamış, hasta Oral İmplantoloji kliniğine yönlendirilmiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Daha önce implant kaybı olan ve aşırı rezorbe olmuş kemik dokusunda uygulanacak implant tedavilerinde hem sert dokunun hem de yumuşak dokunun oluşturacağı riskler, bu tedavilerin optimal şekilde uygulanması ve uzun dönem ağız içinde hizmet etmesi açısından oldukça önemlidir.