İstanbul Boğazı ve Karadeniz çıkışındaki akıntı durumu (Currents along the Strait of Istanbul and at the Black Sea exit)


ALPAR Ş. B., Altıok H., Doğan E., Yüce H., Kurter A.

Büyükşehirlerde Atıksu Yönetimi ve Deniz Kirlenmesi Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 1998, pp.33-46

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.33-46
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The two-layer flow through the Strait of Istanbul affects the oceanographic properties of the Sea of Marmara and the Black Sea. The topography (sills) and hydrodynamics of the strait, dominant wind systems and their seasonal variations make this flow more complicated. In this study, based on the previous and continuing current measurement studies, two-layer flow conditions along the strait at the Black Sea exit will be investigated in order to somewhat elucidate the flow patterns, their continuity and how they are influenced from the meteorological, hydrodynamic and topographical factors.

İstanbul Boğazı üzerinden olan su alışverişi Marmara ve Karadeniz’in oşinografik özelliklerini etkileyen temel faktördür. Boğazın topoğrafyası, hidrodinamiği, hakim rüzgar sistemleri ve bunların mevsimsel değişimleri, Karadeniz ile Marmara arasındaki akıntı sistemini daha karmaşık hale getirmektedir. Bu akıntı sisteminin Boğaz boyunca ve çıkışında izlediği yollar, bunu belirleyen başlıca meteorolojik, hidrodinamik ve topografik unsurlar, alt akıntının sürekliliği veya meteorolojik nedenlerle kesintiye uğraması gibi sorulara ışık tutabilmek için yapılmış akıntı ölçüm çalışmaları incelenmiş ve halen sürdürmekte olduğumuz ölçümlerle karşılaştırılmıştır.