Evaluation of the use of whatsapp application for the workplace communication in the health sector by the AHP method


GÜDÜK Ö., ÖNDER E.

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.119-129, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Sağlık Akademisyenleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.119-129
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: The technology that develops at a fast pace nowadays brings with it many conveniences. Among the smart devices, the smart mobile phones we use the most intensely are not only in our daily lives, but also as an indispensable part of our business life. Instant messaging with smartphones is being used increasingly in terms of advantages offered by us in business communications. Objective: In this study, it is aimed to determine the reasons for using the WhatsApp application in the workplace communication of the personnel working in the health sector in our country and at the same time the importance order of the positive and objectionable aspects of the use of the application. Method: The personnel working in the health field were investigated in three different groups (nurse, assistant manager / manager and unit manager / expert) and a questionnaire prepared by using Saaty’s 1-9 scale was applied. The results of the questionnaires were analyzed on a group basis by the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Consistency results for the reliability of the data were found to be lower than 0,1. Findings: It has been determined that the most important use of the application is to “announce / inform”. For all three groups; (nurse: 0,181; experts: 0,247; managers: 0,204), the first among the objectionable aspects is “the loss of the concept of overtime due to the fact that people are available 24 hours a day” (nurse: 0,164, experts: 0,200, managers: 0,148) were observed in the study population. Conclusion: Healthcare workers use the WhatsApp application widely for workplace communication. Although the application makes positive contributions to the business life, the negative aspects of use should not be overlooked. 

Giriş: Günümüzde baş döndüren bir hızla gelişen teknoloji, pek çok kolaylığı da beraberinde getirmektedir. Akıllı cihazlar arasında en yoğun kullandığımız akıllı mobil telefonlar, sadece günlük yaşantımızda değil aynı zamanda iş hayatımızın da vazgeçilmez unsurlarından biri olarak yerini almıştır. Akıllı telefonlar ile yapılan anlık mesajlaşma işyeri iletişimde bizlere sunduğu avantajlar açısından giderek artan yoğunlukta kullanılmaktadır. Amaç: Bu çalışmada ülkemizde sağlık alanında çalışan personelin işyeri iletişiminde WhatsApp uygulamasını kullanma nedenlerinin neler olduğu ve aynı zamanda uygulamanın kullanımına dair olumlu ve sakıncalı yönlerinin önem sıralamasının oluşturulması amaçlanmıştır. Yöntem: Sağlık alanında görev yapmakta olan personel üç ayrı grupta (hemşire, müdür yardımcısı/müdür ve birim sorumlusu/uzman) incelenmiştir, kişilere Saaty’nin 1-9 ölçeği kullanılarak hazırlanan anket uygulanmıştır. Anket sonuçları grup bazında ayrı ayrı Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) yöntemi ile analiz edilmiştir. Verilerin güvenilirliği bakımından tutarlılık sonuçları 0,1’den düşük tespit edilmiştir. Bulgular: Uygulamanın en önemli kullanım nedenin “duyuru/bilgilendirme yapmak” olduğu tespit edilmiştir. Her üç grup açısından da; olumlu yönleri arasında ilk sırada “iletişimin çok hızlı ve anında yapılmasına imkan sağlaması” (hemşire: 0,181; uzman: 0,247; müdür: 0,204), sakıncalı yönleri arasında ilk sırada “kişilerin 24 saat boyunca ulaşılabilir olmaları nedeniyle mesai kavramının kaybolması, çalışanların sürekli olarak iş yeri ortamı ve stresine maruz kalmaları” (hemşire: 0,164; uzman: 0,200; müdür: 0,148) yer aldığı gözlenmiştir. Sonuç: Sağlık çalışanları işyeri iletişimi için WhatsApp uygulamasını yaygın olarak kullanmaktadır. Her ne kadar uygulama iş hayatına olumlu katkılar yapsa da, kullanımda olumsuz yönleri göz ardı edilmemelidir.