SA (salisilik Asit) uygulamasının Arabidopsis thaliana'da yaprak senesensi sırasında gen anlatımı üzerine etkisinin incelenmesi


GÖREN SAĞLAM N., ÖZ G.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.553-565, 2019 (Peer-Reviewed Journal)