Evaluation of relationship between halitosis awareness and oral health attitude and behaviour of students in different educational institutions.


Çapan F., Dişçi R., Yaman D.

9. Uluslararası OSSEDER Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2023, pp.74

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.74
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ

Farklı Eğitim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ağız Kokusu Farkındalığının Ağız Sağlığı Bilinci İle İlişkisinin Değerlendirilmesi

Fatih Çapan 1, Rian Dişçi 2, Duygu Yaman 1
İstanbul Üniversitesi, Periodontoloji ABD, İstanbul-Türkiye
Beykent Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi ABD, İstanbul-Türkiye

page46image4127155200 page46image4127155392

Ağız kokusu sürekli yayılan kötü kokulu nefesle karakterize bir ağız sağlığı durumu ve sağlık sorunudur; sosyal iletişimi etkileyerek bireylerin toplumdan izolasyonuna sebep olabilir, yaşam kalitesini düşürebilir ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Ağız kokusunun teşhis ve tedavisinde diş hekimleri kritik öneme sahip bir meslek grubudur. Diş hekimleri toplumun ağız sağlığı açısından özel bir eğitim alan ve bu yönde örnek olabileceği düşünülen bir kesimidir. Bireyin aldığı genel eğitimin, kendi özbakımına ve dolayısıyla ağız sağlığına yönelik bilincin; ağız bakımı alışkanlıkları ve dolaylı olarak ağız kokusu farkındalığına etkisi olabileceği düşünülmektedir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışmada İstanbul Üniversitesi’nde; Diş Hekimliği Fakültesi ve diğer fakültelerde (Hukuk, Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri) eğitim gören öğrencilerde subjektif ağız kokusu prevalansı, ağız sağlığı farkındalığı ve bunlara etkisi olabilecek (eğitim, özbakım, duygusal durum, yaşam biçimi gibi) faktörlerle ilişkileri hakkında değerlendirmeler amaçlanmıştır. Bu amaçla; Hiroşima Üniversitesi Dental Davranış Envanteri (HU-DBI)] , Modifiye Dental Anksiyete Skalası (MDAS) , Dental Korku Skalası (DKS), Ağız Sağlığı Etki Profili (OHIP-14) ve ağız kokusu farkındalığını ölçmeye yönelik 21 sorudan oluşan özel bir anket kullanılmıştır.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Araştırma grubundaki subjektif ağız kokusu prevalansı % 24,4 iken, Diş hekimliği öğrencilerinde bu sıklık % 21,7, diğer öğrencilerde % 27,8 olarak bulunmuştur. Subjektif ağız kokusu varlığına, diş hekimliği eğitimi, ağız sağlığı farkındalığı ve ağız sağlığıyla ilişkili yaşam kalitesinin etkisi olabileceği yönünde bulgular edinilmiştir.