Zamanlama Yöntemiyle Ötegezegen Keşfi


Baştürk Ö., Esmer E. M., Yalçınkaya S., Tezcan F., Aliş S., Aksaker N., ...More

Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics, vol.4, no.3, pp.83-89, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada sıcak-Jüpiter türü çok sayıda ötegezegenin barınak yıldızlarının önünden geçiş zamanlarının değişimleri ile büyük çoğunluğu ortak zarf evresini tamamlamış bir grup çift yıldızın tutulma zamanlarının değişimleri üzerine yapılan uzun süreli bir araştırma ve bu araştırma kapsamında Türkiye’deki beş ayrı gözlemevinde yapılan gözlemlerin sonuçları sunulmaktadır. Son olarak, geçiş zamanları değişimi gösterdiğinden şüphelenilen TrES-5 sistemine ilişkin ön analizler bir örnek çalışma olarak sunulmuştur.